Giới thiệu

Chào mừng! Cám ơn bạn đã ghé qua. Hãy gọi tôi là Laicasaane [laɪ̯.ka.saː.ne]. Đấy là tên tiếng Quenya của tôi, nghĩa là cây tùng xanh.

Tôi đã làm trong lĩnh vực lập trình game từ 2015, nhưng cũng may mắn được thử trải nghiệm một số lĩnh vực khác.

Tôi rất thích dịch các bài viết, đặc biệt là những bài tôi thấy thú vị. Chẳng may tôi lại không giỏi tự viết cho lắm, nên bạn sẽ thấy chủ yếu là các bài dịch mà thôi.

Mong bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó thú vị ở đây.