Hành trình đi tìm mã nguồn dễ bảo trì và con đường đến ECS

paradigm, maintainable, code, oop, solid, ioc, ecs, bảo trì, mã nguồn

Trong bài viết có thể gây tranh cãi này, tôi sẽ giải thích vì sao tôi tin ECS là một mẫu hình tuyệt vời để phát triển một bộ mã nguồn dễ bảo trì hơn (do đó ít tốn kém hơn).

Đọc tiếp


Cú pháp kramdown

markdown, kramdown, jekyll, syntax

Kramdown chính là Markdown mở rộng với các tính năng mới được phát triển trong các phiên bản khác, như Maruku, PHP Markdown Extra và Pandoc.

Đọc tiếp


Các diễn giải queer tính về Chúa tể những chiếc Nhẫn không hề ngẫu nhiên

queer, lgbt, lotr, lord of the rings, tolkien, middle-earth, history, literature, social, chúa nhẫn, văn học, lịch sử, xã hội

Lần theo vết chân để thấy chính mình, trong cuộc đời và tiểu thuyết của Tolkien.

Đọc tiếp


Lời tựa Bộ sách Xứ Hải Địa

ursula, le guin, earthsea, hải địa

Nếu một con rồng bay đến chỗ bạn và nói “Arw sobriost!”, bạn sẽ không hỏi gì hết. Bạn chỉ làm như nó bảo. Rồi con rồng cất cánh, lao vút lên, mang bạn đến nơi bạn và nó phải đến, bay đi cùng phương gió khác, bay đi tự do.

Đọc tiếp


Thư số 181, J.R.R Tolkien gửi Michael Straight

tolkien, jrr, straight, micheal, letter, thư, lotr, chúa nhẫn, nhẫn, lord of the rings

Tolkien trả lời thư của Michael Straight về một số vấn đề: vai trò của Gollum, ý nghĩa của đoạn lương tâm Frodo sụp đổ, mối liên hệ với nước Anh đương thời, và phần thưởng cho người chiến thắng.

Đọc tiếp