Thư số 181, J.R.R Tolkien gửi Michael Straight


Tolkien trả lời thư của Michael Straight về một số vấn đề: vai trò của Gollum, ý nghĩa của đoạn lương tâm Frodo sụp đổ, mối liên hệ với nước Anh đương thời, và phần thưởng cho người chiến thắng.