Các diễn giải queer tính về Chúa tể những chiếc Nhẫn không hề ngẫu nhiên


Lần theo vết chân để thấy chính mình, trong cuộc đời và tiểu thuyết của Tolkien.