Hành trình đi tìm mã nguồn dễ bảo trì và con đường đến ECS


Trong bài viết có thể gây tranh cãi này, tôi sẽ giải thích vì sao tôi tin ECS là một mẫu hình tuyệt vời để phát triển một bộ mã nguồn dễ bảo trì hơn (do đó ít tốn kém hơn).